ببینید با چه احساسی سه‌تار میزنه 👌
جالبه وقتی یکم مکس میکنه و میخواد دوباره شروع به نواختن کنه نفس می‌گیره
این حد از غرق شدن و فرو رفتن تو اون حس و حال که حتی تنفس هم با کاری که انجام میده تنظیم میشه واقعا فوق العادست 😍