در مطلب بعدی، بیشتر کیبوردهای مکانیکی رو بررسی کردیم و درموردش توضیح دادیم. از این لینک می‌تونید بهش دسترسی پیدا کنید